Bedenktijd | Herroepingsrecht particulier/consument

Bedenktijd gaat over de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. Deze bedenktijd gaat pas in op het moment dat de consument het product heeft ontvangen, dus niet na het afronden van zijn transactie.

Herroepingsrecht particulier/consument

Wij zijn blij met u als klant en daarom geven we u een bedenktermijn van 14 dagen. Binnen die tijd mag u het product zonder opgaaf van redenen terugsturen. Wij verzoeken u om het product te retourneren indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten die in rekening zijn gebracht voor het product. De retourkosten vallen buiten alle betalingen van de consument en zullen niet door de ondernemer worden vergoed.

De betalingen van de consument worden binnen 14 dagen uitbetaald, volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Herroepingsrecht zakelijke klant

Het herroepingsrecht geldt voor consumenten, niet voor bedrijven. 

Extra informatie naast het herroepingsrecht

Naast herroepingsrecht is er ook garantie. Dit wordt hieronder toegelicht. Daarbij kan de consument ook ontevreden zijn, terwijl de bedenktijd al is verstreken. Wat de consument moet doen in een dergelijk geval wordt ook hieronder beschreven.

Na het verstrijken van de bedenktermijn

Als u uw product meer dan 14 dagen heeft en u bent niet tevreden, dan verzoeken we u om contact met ons op te nemen. We gaan dan samen met u op zoek naar een passende oplossing, want het belangrijkste voor ons is dat u tevreden bent en blijft.

Garantie staat los van de bedenktermijn

Zaken die onder de garantie vallen, staan los van de zichttermijn. Als een product gebreken blijkt te hebben, dan lossen we dat direct voor u op. We hanteren dezelfde garantietermijn als de fabrieksgarantie, deze bedraagt in de meeste gevallen één jaar.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met onze klantenservice via e-mail naar klantenservice@prijstechnisch.com